Tuesday, February 3, 2015

Adam Lizakowski honorowym członkiem Polish American Chamber of Commerce

Dyplom Honorowego Członka Polish American Chamber of Commerce 
został wręczony Adamowi Lizakowskiemu 
w dniu 27 stycznia, 2015, w restauaracji Gale Street Inn w Chicago. 
Aktu nadania honorowego członkowstwa w imieniu Zarządu organizacji dokonali pani prezydent Anna Morzy oraz dyrektor wykonawszy tej organizacji pan Bogdan Pukszta.