Monday, April 23, 2012

30 April poetry workshop

The Polish Arts and Poetry Association

in Chicago

Poetry Workshop
(6)

chicagopolishpoetry@gmail.com

Zaprasza

Na warsztaty poetycko -
literackie piszących i nie piszących. Wszystkich tych
co lubią pisać, czytać lub posłuchać poezji.
Unikalne dwugodzinne warsztaty
prowadzone przez poetę Adama

Lizakowskiego . W pierwszej godzinie
będzie omawiana twórczość

trzech wybranych uczestników warsztatów.

W drugiej godzinie analiza i interpretacja wierszy pt.
“ Daleko” Józefa

Czechowicza oraz “ Aby się stało i Aniele Boży” ks. Jana

Twardowskiego.

Blogger
: User Profile: Polish Arts and Poetry Association

Wstęp Wolny

Jezuicki Ośrodek Milenijny –

5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL

Poniedziałek 30
kwietnia, 2012r., godzina 6.30 PM

Telefon 773 463 8603

No comments:

Post a Comment