Sunday, March 4, 2012

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
ASSOCIATION DES ECRIVAINS POLONAIS
ASSOCIATION OF POLISH WRITERS
ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Krakowskie Przedmieście 87/89, 00
-079 Warszawa, tel. (0-22) 826-31-78
www.sppwarszawa.pl
e-mail: biuro@sppwarszawa.pl
Pan
Adam Lizakowski
członek Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Chicago
USA
Szanowny Kolego,
z okazji trzydziestolecia pracy twórczej pragnę złożyć Panu serdeczne
gra
Pańska fascynująca twórczość poetycka, podobnie jak i działalność
społecznikowska, przybliża środowiska polonijne do krajowych i krajowe do
polonijnych, pozwala im się lepiej poznać i wzajemnie rozumieć, łąc
tulacje i życzyć dalszych wspaniałych sukcesów.zy ona
Polaków, tak dziś w kraju podzielonych, wokół wspólnych dla nas wszystkich
wartości, wspólnej tradycji i historycznego losu.
Tacy ludzie jak Pan, co nie zapominają o swoich korzeniach, o kraju, z
którego się wywodzą i utrzymują z nim stałą serdeczną więź, szczególnie są dzisiaj
cenni dla Polski i polskiej literatury, gdziekolwiek by się ona rodziła. Niech żyje i
dociera do swoich czytelników na całym świecie i ze świata niech trafia do Polski,
jak dziś Pańskie książk
i: Chicago, miasto nadziei (2001), Legenda (2001) czy
Chicago, miasto wiary
Życzę Panu w imieniu własnym i Zarządu Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich nieustającej weny twórczej i zdrowia, które
pozwoliłoby przez kolejne dziesiątki lat realizować ciekawe pomysły literackie i
utrzymywać żywy kontakt z krajem.
Grzegorz Łatuszyński
(2008). Dziękujemy za nie.
prezes OW SPP
Warszawa, dnia 20 sierpnia 2010 roku