Thursday, December 6, 2012

Poetry Workshop. December 10,2012


                              The Polish Arts and Poetry Association

                                                     in Chicago

                                            Poetry Workshop (14)

                 chicagopolishpoetry@gmail.com

   

                                    Zaprasza

Na  warsztaty poetycko - literackie piszących i nie piszących. Wszystkich tych   co lubią pisać, czytać lub tylko posłuchać poezji. “Większość ludzi nie pisze po to, żeby stworzyć coś wielkiego, a nawet nie po to, żeby być poetą. Większość ludzi pisze, bo ma poczucie, że pisanie pozwala zbliżyć się do doświadczenia, że wiersze są, jakby powiedziałby Wallace Stevens, ‘aktami umysłu’, ‘aktami odnajdywania tego, co ma wystarczyć’”. (Jorie Graham).

Unikalne dwugodzinne  warsztaty prowadzone przez  Adama Lizakowskiego. Poeta wyjaśni  definicję elegii, diapory oraz  przedstawi różnice pomiędzy bohaterem lirycznym a podmiotem lirycznym.

W pierwszej godzinie dyskusja oraz analiza i interpretacja wierszy  Justyny Bargielskiej pt.  “ Emily of Bank”, “ Sól i ogień”,  i “Na czyjśtam odjazd do Czerniowiec pociągiem 382, wagonem sypialnym nr 13, na miejscu 52” . Edwarda Stachury wiersze pt. “Musisz mi pomóc” oraz Józefa Barana wiersze pt. “Prośba” i “Elegia”.

W drugiej godzinie  prezentacja twórczości trzech wcześniej wybranych  uczestników warsztatów. Celem warszatów  jest  interpretacja i analiza wiersza. Wprowadzenie uczestników w literacki świat wartości artystycznych, oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badawczymi w analizie i interpretacji dzieła literackiego.

 

                         Blogger: User Profile: Polish Arts and Poetry Association

                       Jezuicki Ośrodek Milenijny –

                           5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL

                                       Poniedziałek 10 grudnia, 2012 godz. 6.30 PM

                                                           Telefon 773 463 8603