Sunday, January 6, 2013

January 14,2013 Poetry Workshop


                              The Polish Arts and Poetry Association

                                                     in Chicago

                                            Poetry Workshop (15)

                 chicagopolishpoetry@gmail.com

   

                                    Zaprasza

Na  warsztaty poetycko - literackie piszących i nie piszących. Wszystkich tych   co lubią pisać, czytać lub tylko posłuchać poezji. “Większość ludzi nie pisze po to, żeby stworzyć coś wielkiego, a nawet nie po to, żeby być poetą. Większość ludzi pisze, bo ma poczucie, że pisanie pozwala zbliżyć się do doświadczenia, że wiersze są, jakby powiedziałby Wallace Stevens, ‘aktami umysłu’, ‘aktami odnajdywania tego, co ma wystarczyć’”. (Jorie Graham).

Unikalne dwugodzinne  warsztaty prowadzone przez  Adama Lizakowskiego. Poeta wyjaśni  definicję idiomu oraz  przedstawi różnice pomiędzy liryka patriotyczno-obywatelska a liryka reflekcyjno-filozoficzna.

W pierwszej godzinie dyskusja oraz analiza i interpretacja wierszy  Andrzeja  Sosnowskiego pt.  “ Dominoes (Domino)”, Małgorzaty Hillar  “ Czekanie” oraz  Mirona Białoszewskiego wiersze pt. “ Studium klucza”.

                       

W drugiej godzinie  prezentacja twórczości trzech wcześniej wybranych  uczestników warsztatów. Celem warszatów  jest  interpretacja i analiza wiersza. Wprowadzenie uczestników w literacki świat wartości artystycznych, oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badawczymi w analizie i interpretacji dzieła literackiego.

 

                         Blogger: User Profile: Polish Arts and Poetry Association

 

                       Jezuicki Ośrodek Milenijny –

                           5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL

                                       Poniedziałek 14 stycznia, 2013 godz. 6.30 PM

                                                           Telefon 773 463 8603