Wednesday, May 7, 2014

19 maja warsztaty poetyckie zapraszaja

The Polish Arts and Poetry Association in Chicago

                                          Poetry Workshop (45 )
Warsztaty Poetyckie

„Przyjechawszy do Ameryki wprost z Anglii, pierwszym moim pobieżnym wrażeniem było, że Ameryka jest nowym wydaniem Anglii. Język, szyldy i ogromne reklamy w porcie, w mieście i po polach, obfite śniadania, policjanci z pałkami: wszystko to przypominało mi Anglię.[...]  Po miastach  domy wyższe, ulice szersze i prostsze, ruch komunikacyjny większy i szybszy.  W Londynie widziałem same konne omnibusy i dorożki, tu wszędzie elektryczne tramwaje, dolne i górne koleje. Charakterystyczną cechą budowli amerykańskich, nawet drapaczy nieba, była ich tymczasowość. Nic nie przypominało owej masywności i wiecznotrwałości  budowli europiejskich. (Wacław Kruszka. 1893r.)  Dokończenie dyskusji na temat dlaczego tak mało jest Ameryki, Chicago, „w poezji emigrantów od prawie dwu stuleci”  w twórczości naszych rodaków w Ameryce.
Unikalne trzy godzinne warsztaty prowadzone przez Adama Lizakowskiego.

W drugiej części omawianie, interpretacja oraz analiza wierszy  Tadeusza Różewicza pt. „  Jak dobrze ”,  Koncert życzeń”, „Kto jest poetą” , „Lament” „List do ludożerców”, Oblicze ojczyzny” oraz „Ocalony”.  W drugiej części  ciąg dalszy dyskusja na temat, czy Platon miał rację mówiąć, że poezja nie jest sztuką, jest czymś od sztuki wyższym, i pochodzi z boskiego szału, jaki ogarnia poetę. Rozważanie sporu, czy sztuka, poezja jest dziełem rozumu, czy też wyobraźni.

Medialnym sponsorem warsztatów  jest  program  radiowy  Sylwestra Skóry „O Nas dla Nas” nadawany  od poniedziałku do piątku  w godzinach  2pm - 4pm ze stacji radiowej WPNA 1490 AM. “Radio Przeciek” Jarka Maculewicza nadawany od poniedziałku do piątku  w godzinach 2 pm – 3 pm ze stacji radiowej WNWI 1080 AM. Najstarsza (106 lat)  polska gazeta codzienna“Dziennik Zwiazkowy”,   internetowy „Polish News”  Krystyny Teller oraz tygodnik  “Super Express”.     
                                               
Jezuicki Ośrodek Milenijny –  5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL
Poniedziałek 19 maja 2014 r.  godz. 6.30 PM

po więcej informacji dzwoń  773 804 8135