Wednesday, November 5, 2014

17 listopada '14 warsztaty poetyckie zapraszaja

The Polish Arts and Poetry Association in Chicago

                                          Poetry Workshop (51)
Warsztaty Poetyckie

Poetyka codzienności na przykładzie polskich czasopism wydawanych w Chicago m.in „Dziennika Związkowego”, „Monitora” i tygodnika „Super Express Chicago”. Oto kilka przykładów: ta pani SIAŁA zgorszenie, była NA JĘZYKACH wszystkich. Lewandowski był a lewym SKRZYDLE. Piłkarze Odry BOMBARDOWALI bramkę Ruchu. Policjant WYRÓSŁ SPOD ZIEMI. ŁAŃCUCH życzliwych ludzi szedł ulicami.  Nie było powodu do radości PASZCZET wyborczy radnego gminy był niestrawny. Politycy z Rzeszowa mają PO SAME USZY rządów PO,  itd.   Język codzienny, dziennikarski aż się roi od metafor, porównań, anafor, oksymoronów, persofinikacji, pytań retorycznych. Dzisiejsza młodzież jest wypalona ideologicznie jak pudełko po papierosach etc. Jak wykorzystać „język gazetowy” w poezji publicystycznej? Jak wykorzystać językowe środki ekspresji
w wierszu? Jak „przerobić” język potoczny, mówiony na język poetycki? Unikalne trzy godzinne warsztaty poetyckie prowadzone przez Adama Lizakowskiego.

                  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Medialnym sponsorem warsztatów  jest  program  radiowy  Sylwestra Skóry „O Nas dla Nas” nadawany  od poniedziałku do piątku  w godzinach  3pm - 4pm ze stacji radiowej WPNA 1490 AM. Najstarsza (106 lat)  polska gazeta codzienna“Dziennik Związkowy”,   internetowy „Polish News”  Krystyny Teller oraz tygodnik  “Super Express”.    

Jezuicki Ośrodek Milenijny –  5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL
Poniedziałek 17 listopada, 2014 r.  godz. 6.30 PM

po więcej informacji dzwoń  773 804 8135

Warsztaty poetyckie zapraszaja na 17 listopada'14.

The Polish Arts and Poetry Association in Chicago

                                          Poetry Workshop (51)
Warsztaty Poetyckie

Poetyka codzienności na przykładzie polskich czasopism wydawanych w Chicago m.in „Dziennika Związkowego”, „Monitora” i tygodnika „Super Express Chicago”. Oto kilka przykładów: ta pani SIAŁA zgorszenie, była NA JĘZYKACH wszystkich. Lewandowski był a lewym SKRZYDLE. Piłkarze Odry BOMBARDOWALI bramkę Ruchu. Policjant WYRÓSŁ SPOD ZIEMI. ŁAŃCUCH życzliwych ludzi szedł ulicami.  Nie było powodu do radości PASZCZET wyborczy radnego gminy był niestrawny. Politycy z Rzeszowa mają PO SAME USZY rządów PO,  itd.   Język codzienny, dziennikarski aż się roi od metafor, porównań, anafor, oksymoronów, persofinikacji, pytań retorycznych. Dzisiejsza młodzież jest wypalona ideologicznie jak pudełko po papierosach etc. Jak wykorzystać „język gazetowy” w poezji publicystycznej? Jak wykorzystać językowe środki ekspresji
w wierszu? Jak „przerobić” język potoczny, mówiony na język poetycki? Unikalne trzy godzinne warsztaty poetyckie prowadzone przez Adama Lizakowskiego.

                  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Medialnym sponsorem warsztatów  jest  program  radiowy  Sylwestra Skóry „O Nas dla Nas” nadawany  od poniedziałku do piątku  w godzinach  3pm - 4pm ze stacji radiowej WPNA 1490 AM. Najstarsza (106 lat)  polska gazeta codzienna“Dziennik Związkowy”,   internetowy „Polish News”  Krystyny Teller oraz tygodnik  “Super Express”.    

Jezuicki Ośrodek Milenijny –  5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL
Poniedziałek 17 listopada, 2014 r.  godz. 6.30 PM
po więcej informacji dzwoń  773 804 8135