Tuesday, January 29, 2013

February 11,2013. Poetry Workshop


                         The Polish Arts and Poetry Association
                                                   in Chicago
                                          Poetry Workshop
(17)
                                      
chicagopolishpoetry@gmail.com
                                               Zaprasza
Na warsztaty poetycko - literackie piszących i nie piszących. Wszystkich tych co lubią pisać, czytać lub tylko posłuchać poezji. “Większość ludzi nie pisze po to, żeby stworzyć coś wielkiego, a nawet nie po to, żeby być poetą. Większość ludzi pisze, bo ma poczucie, że pisanie pozwala zbliżyć się do doświadczenia, że wiersze są, jakby powiedziałby Wallace Stevens, ‘aktami umysłu’, ‘aktami odnajdywania tego, co ma wystarczyć’”. (Jorie Graham).
Unikalne trzygodzinne warsztaty prowadzone przez Adama Lizakowskiego, ktory takze zaprezentuje najnowszy tomik pt. „Anteroom Poetry” wydany wspolnie z amerykanskim poeta  weteren wojny wietnamskiej Nealem M. Warrenem. Tomik zostal wydany przez outskirts press in 2013.
W pierwszej godzinie dyskusja oraz analiza i interpretacja wiersza Wislawy Szymborskiej pt.   „Nieoczytanie”    oraz „ Stanislawa Baranczaka wiersze  pt. „ Sam sobie winien ”, “ Na tej czeresni czerwien”  oraz “ Ugryz sie w jezyk”.

W drugiej godzinie prezentacja twórczości trzech wcześniej wybranych uczestników warsztatów. Celem warszatów jest zapoznanie uczestnikow z “mechaniznem wiersza”. Wprowadzenie uczestników w literacki świat wartości artystycznych, oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badawczymi w analizie i interpretacji dzieła literackiego.

Blogger: User Profile: Polish Arts and Poetry Association

                                                    Jezuicki Ośrodek Milenijny –
                                              5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL

                                                       phone 773 463 - 8803

Sunday, January 20, 2013

January 28, 2013. Poetry Workshop.


                              The Polish Arts and Poetry Association
                                                   in Chicago
                             Poetry Workshop (16)
                             chicagopolishpoetry@gmail.com

                                Zaprasza
Na warsztaty poetycko - literackie piszących i nie piszących.
Wszystkich tych co lubią pisać, czytać lub tylko posłuchać poezji. “Większość ludzi nie pisze po to, żeby stworzyć coś wielkiego, a nawet nie po to, żeby być poetą. Większość ludzi pisze, bo ma poczucie, że pisanie pozwala zbliżyć się do doświadczenia, że wiersze są, jakby powiedziałby Wallace Stevens, ‘aktami umysłu’, ‘aktami odnajdywania tego, co ma wystarczyć’”. (Jorie Graham).
Unikalne dwugodzinne warsztaty prowadzone przez Adama Lizakowskiego ktory  takze wyjaśni definicję antonimu, antytezy oraz apostrofy.
W pierwszej godzinie dyskusja oraz analiza i interpretacja wierszy Adama Zagajewskiego pt.   „Szybki wiersz”  i  „ Moi mistrzowie”  oraz „  Zbigniewa Herberta wiersz  pt. „Dawni Mistrzowie ” takze Leopolda Staffa wiersze pt. “ Chleb” “ Kochac i tracic”  i “ Niebo w nocy”.

W drugiej godzinie prezentacja twórczości trzech wcześniej wybranych uczestników warsztatów. Celem warszatów jest zapoznanie uczestnikow z “mechaniznem wiersza”. Wprowadzenie uczestników w literacki świat wartości artystycznych, oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badawczymi w analizie i interpretacji dzieła literackiego.

Blogger: User Profile: Polish Arts and Poetry Association

Jezuicki Ośrodek Milenijny –
5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL
Poniedziałek 28 stycznia, 2013 godz. 6.30 PM
Telefon 773 463 8603

Tuesday, January 8, 2013

A short story by Reginald Gibbons


Reginald Gibbons

Five Pears or Peaches

Short Stories

Translated from English by  Adam Lizakowski

 

Otter

        Stay in the river, Father John told Bill. Stay in the river, don't go over to the bank and climb up there in those weeds, stay out in the middle, go where it is flowing. You don't know where it is flowing but don't have to stay in it, you don't have to know, you can't know. Stay in the river.

         But, Bill said. I've been around rivers and streams all my life, I've been up in those weeds  and found those fantastic nests in there, with those eggs, those wonderful nests, that's where I like to be.

         But that's only till they hatch, Father John said. That's only for them to leave, so they can get into the river, even the mama leaves that nest as soon as they are born and goes back into the river, you can't stay there.

       You stay in the river, don't be afraid of where it's going to carry you, stay in it, that's where your're meant to be.

 

Wydra


           Pozostań w rzece, Ojciec John powiedział do Billa. Pozostań w rzece, nie wychodź na brzeg  ani  nie wchodź do sitowia, stój na środku, tam, gdzie ona płynie. Nie wiesz, gdzie ona płynie, ale stój tam gdzie jesteś, to nie twoja sprawa, nie musisz tego wiedzieć.  Pozostań w rzece.
         Ale, powiedział Bill,  przez całe życie kręcę się w pobliżu rzek i strumieni, byłem w tych zaroślach, znalazłem  fantastyczne gniazda z jajkami, te cudowne gniazda, chcę być w pobliżu ich.
          Ale to tylko do wylęgu, Ojciec John powiedział. To tylko do nich wylęgu, później  młode odpłyną, nawet mama po ich narodzinach, opuści gniazdo. Nie możesz tam przebywać.
          Bądź w rzece, nie bój si ę nurtu gdzie cię weznie, to jest twoje miejsce przeznaczenia.

Sunday, January 6, 2013

January 14,2013 Poetry Workshop


                              The Polish Arts and Poetry Association

                                                     in Chicago

                                            Poetry Workshop (15)

                 chicagopolishpoetry@gmail.com

   

                                    Zaprasza

Na  warsztaty poetycko - literackie piszących i nie piszących. Wszystkich tych   co lubią pisać, czytać lub tylko posłuchać poezji. “Większość ludzi nie pisze po to, żeby stworzyć coś wielkiego, a nawet nie po to, żeby być poetą. Większość ludzi pisze, bo ma poczucie, że pisanie pozwala zbliżyć się do doświadczenia, że wiersze są, jakby powiedziałby Wallace Stevens, ‘aktami umysłu’, ‘aktami odnajdywania tego, co ma wystarczyć’”. (Jorie Graham).

Unikalne dwugodzinne  warsztaty prowadzone przez  Adama Lizakowskiego. Poeta wyjaśni  definicję idiomu oraz  przedstawi różnice pomiędzy liryka patriotyczno-obywatelska a liryka reflekcyjno-filozoficzna.

W pierwszej godzinie dyskusja oraz analiza i interpretacja wierszy  Andrzeja  Sosnowskiego pt.  “ Dominoes (Domino)”, Małgorzaty Hillar  “ Czekanie” oraz  Mirona Białoszewskiego wiersze pt. “ Studium klucza”.

                       

W drugiej godzinie  prezentacja twórczości trzech wcześniej wybranych  uczestników warsztatów. Celem warszatów  jest  interpretacja i analiza wiersza. Wprowadzenie uczestników w literacki świat wartości artystycznych, oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badawczymi w analizie i interpretacji dzieła literackiego.

 

                         Blogger: User Profile: Polish Arts and Poetry Association

 

                       Jezuicki Ośrodek Milenijny –

                           5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL

                                       Poniedziałek 14 stycznia, 2013 godz. 6.30 PM

                                                           Telefon 773 463 8603