Friday, December 14, 2012

Poeta Jacek Dehnel pozuje z kalendarzem wyd. z okazji 100 rocznicy urodzin Cz. Milosza.

Jacek Dehnel. Dec 12, 2012. Chicago. Chopin Theater. After Schultz. Photo by Adam Lizakowski

No comments:

Post a Comment