Tuesday, January 8, 2013

A short story by Reginald Gibbons


Reginald Gibbons

Five Pears or Peaches

Short Stories

Translated from English by  Adam Lizakowski

 

Otter

        Stay in the river, Father John told Bill. Stay in the river, don't go over to the bank and climb up there in those weeds, stay out in the middle, go where it is flowing. You don't know where it is flowing but don't have to stay in it, you don't have to know, you can't know. Stay in the river.

         But, Bill said. I've been around rivers and streams all my life, I've been up in those weeds  and found those fantastic nests in there, with those eggs, those wonderful nests, that's where I like to be.

         But that's only till they hatch, Father John said. That's only for them to leave, so they can get into the river, even the mama leaves that nest as soon as they are born and goes back into the river, you can't stay there.

       You stay in the river, don't be afraid of where it's going to carry you, stay in it, that's where your're meant to be.

 

Wydra


           Pozostań w rzece, Ojciec John powiedział do Billa. Pozostań w rzece, nie wychodź na brzeg  ani  nie wchodź do sitowia, stój na środku, tam, gdzie ona płynie. Nie wiesz, gdzie ona płynie, ale stój tam gdzie jesteś, to nie twoja sprawa, nie musisz tego wiedzieć.  Pozostań w rzece.
         Ale, powiedział Bill,  przez całe życie kręcę się w pobliżu rzek i strumieni, byłem w tych zaroślach, znalazłem  fantastyczne gniazda z jajkami, te cudowne gniazda, chcę być w pobliżu ich.
          Ale to tylko do wylęgu, Ojciec John powiedział. To tylko do nich wylęgu, później  młode odpłyną, nawet mama po ich narodzinach, opuści gniazdo. Nie możesz tam przebywać.
          Bądź w rzece, nie bój si ę nurtu gdzie cię weznie, to jest twoje miejsce przeznaczenia.

No comments:

Post a Comment