Sunday, March 10, 2013

March 11, 2013. Poetry Workshop


                           The Polish Arts and Poetry Association
                                              in Chicago
                                     Poetry Workshop
(19)
                                      
chicagopolishpoetry@gmail.com

                                               Zaprasza
Na warsztaty poetycko - literackie piszących i nie piszących. Wszystkich tych co lubią pisać, czytać lub tylko posłuchać poezji. “Większość ludzi nie pisze po to, żeby stworzyć coś wielkiego, a nawet nie po to, żeby być poetą. Większość ludzi pisze, bo ma poczucie, że pisanie pozwala zbliżyć się do doświadczenia, że wiersze są, jakby powiedziałby Wallace Stevens, ‘aktami umysłu’, ‘aktami odnajdywania tego, co ma wystarczyć’”. (Jorie Graham).
Unikalne trzygodzinne warsztaty prowadzone przez Adama Lizakowskiego.

W pierwszej godzinie dyskusja oraz analiza i interpretacja wierszy Milosza Biedrzyckiego pt.   „Gene-e-alogia” oraz wiersza  pt. „W poszukiwaniu stajlówki na człowieka bez dystynkcji, nie mylić z człowiekiem bez wlasciwosci, bo to co innego ”.

W drugiej godzinie omowienie (zadanie domowe) wiersza o tematyce milosnej. Wiersz powinien skladac sie z 2 metafor, 2 porownan, 2 epitetow oraz 2 oksymoronow. Celem warszatów jest zapoznanie uczestnikow z “mechaniznem wiersza”. Wprowadzenie uczestników w literacki świat wartości artystycznych, oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badawczymi w analizie i interpretacji dzieła literackiego.

Blogger: User Profile: Polish Arts and Poetry Association

                                                    Jezuicki Ośrodek Milenijny –
                                              5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL
                                      Poniedziałek 11 marca, 2013 godz.
6.30 PM
                                                         Telefon 773 463 8603

No comments:

Post a Comment