Tuesday, May 28, 2013

June 6, 2013. Poetry Workshop


The Polish Arts and Poetry Association in Chicago                                       
                                       Poetry Workshop
(25)
                                      
chicagopolishpoetry@gmail.com

           Zaprasza  na ostatnie warsztaty przed wakacjami 2013. Wszystkich tych co lubią pisać, czytać lub tylko posłuchać poezji. „Sceny naszego życia podobne są do obrazków w masywnej mozaice, które z bliska nie robią wrażenia: trzeba stanąć od nich z dala, aby ocenić ich piękno. Stąd też osiągnąć upragnionego znaczy to wykryć, iż to tylko marność – żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym.” Artur Schopenhauer, „Metafizyka Życia i Śmierci”.Unikalne trzygodzinne warsztaty prowadzone przez Adama Lizakowskiego.

Dyskusja nad esejami  Witolda Gombrowicza pt. „Przeciw Poetom”  oraz Juliana Przybosia pt. „ Ku Poezji Powszechnej”.  oraz zastanowienie się nad zagadniem „Czyż poeci nie tworzą dla poetów?”.  Porównanie obu esejów, co ich łączy, a co dzieli. Próba poszukiwania podobieństw a przeciwności w obu pracach.

Zakończenie  prezentacji  twórczości swojego ulubionego poety. Zdanie zaległych prac  oraz prezentacja swojego ulubionego wiersza napisanego podczas warsztatów.  Celem warszatów jest zapoznanie uczestników z “mechaniznem wiersza”. Wprowadzenie ich w literacki świat wartości artystycznych, oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badawczymi w analizie i interpretacji dzieła literackiego.

Medialnym sponsorem warsztatów jest  program  “Radio Przeciek” Jarka Maculewicza nadawany od poniedziałku do piątku  w godzinach 2 pm – 3 pm ze stacji radiowej WNWI 1080 AM.  Gazeta codzienna  “Dziennik Zwiazkowy”  oraz tygodnik  “Super Express”.
                                                   

 Jezuicki Ośrodek Milenijny –
        5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL
   Czwartek  6 czerwca 2013 godz. 6.30 PM
          po wiecej info dzwon  773 463 8603

No comments:

Post a Comment