Wednesday, April 9, 2014

21 kwietnia, 2014r. Marek Czuku.

The Polish Arts and Poetry Association in Chicago

 Poetry Workshop (43)
 Warsztaty Poetyckie
    chicagopolishpoetry@gmail.com

„Przyjechawszy do Ameryki wprost z Anglii, pierwszym moim pobieżnym wrażeniem było, że Ameryka jest nowym wydaniem Anglii. Język, szyldy i ogromne reklamy w porcie, w mieście i po polach, obfite śniadania, policjanci z pałkami: wszystko to przypominało mi Anglię.[...]  Po miastach  domy wyższe, ulice szersze i prostsze, ruch komunikacyjny większy i szybszy.  W Londynie widziałem same konne omnibusy i dorożki, tu wszędzie elektryczne tramwaje, dolne i górne koleje. Charakterystyczną cechą budowli amerykańskich, nawet drapaczy nieba, była ich tymczasowość. Nic nie przypominało owej masywności i wiecznotrwałości  budowli europiejskich." (Wacław Kruszka. 1893r.) 

Unikalne trzy godzinne warsztaty prowadzone przez Adama Lizakowskiego.

W drugiej części omawianie, interpretacja oraz analiza wierszy  Marku Czuku pt. „ Trzy Haiku”, „  Wiewiórka”,  oraz „Metamorfozy”.  W drugiej części  
Dyskusja na temat dlaczego tak mało jest Ameryki, Chicago w poezji emigrantów polskich od prawie dwu stuleci? Dlaczego emigrancja nie inspiruje?

Medialnym sponsorem warsztatów  jest  program  radiowy  Sylwestra Skóry „O Nas dla Nas” nadawany  od poniedziałku do piątku  w godzinach  2pm - 4pm ze stacji radiowej WPNA 1490 AM. “Radio Przeciek” Jarka Maculewicza nadawany od poniedziałku do piątku  w godzinach 2 pm – 3 pm ze stacji radiowej WNWI 1080 AM. Najstarsza (106 lat)  polska gazeta codzienna“Dziennik Zwiazkowy”,   internetowy „Polish News”  Krystyny Teller oraz tygodnik  “Super Express”.     
                                               
Jezuicki Ośrodek Milenijny –  5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL
Poniedziałek 21 kwietnia, 2014 r.  godz. 6.30 PM


po więcej informacji dzwoń  773 804 8135

No comments:

Post a Comment