Friday, September 12, 2014

22 wrzesnia, 2014. Waldemar Okoń. Warsztaty Poetyckie.

The Polish Arts and Poetry Association in Chicago

                                          Poetry Workshop (47)
Warsztaty Poetyckie

Unikalne trzy godzinne warsztaty prowadzone przez Adama Lizakowskiego.

Powtórka materiału o figurach stylistycznych i retorycznych oraz dyskusja nad inspiracją. Czym jest inspiracja, podnieta twórcza, gdzie można znależć źródło twórcze i jaka jest rola wyobraźni w twórczym pisaniu.

W drugiej części  omawianie, interpretacja oraz analiza wierszy  Waldemara Okonia z tomu pt. Wiersze północne.  Inspiracja malarstwem. Wiersze według rzeźby L. Lorenzetto, Według anonimowej rzeźby egipskiej z XV w. pne., Według kartony G. Romano, Według Tycjana, Według Pawła N. Fiłonowa


Medialnym sponsorem warsztatów  jest  program  radiowy  Sylwestra Skóry „O Nas dla Nas” nadawany  od poniedziałku do piątku ze stacji radiowej WPNA 1490 AM. Najstarsza (106 lat)  polska gazeta codzienna“Dziennik Zwiazkowy”,   internetowy „Polish News”  Krystyny Teller oraz tygodnik  “Super Express”.     
                                               
Jezuicki Ośrodek Milenijny –  5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL
Poniedziałek 22 wrzesnia, 2014 r.  godz. 6.30 PM

po więcej informacji dzwoń  773 804 8135

No comments:

Post a Comment